top of page

Videodesign

I design av video så bruker jeg Adobe After Effects og Adobe Premiere Pro. Ved design av casefilm er det en fin måte å presentere et arbeid, som en bevegende presentasjonsflate. Ellers er jeg stadig i utforskningsfase, det å sette fram bilder og skape en bevegelse som vil passe godt til design av UI/ nettdesign.

Videodesign: Welcome
Videodesign: Work
bottom of page