top of page

Redesign av Se og Hør

Dette magasinet er designet for en spesifikk målgruppe, forskere. Teksten og bilder er tatt fra flere forskjellige Se og Hør artikler men design av foto, illustrasjoner, font og farger gir det en spesifikk emnebetoning tilrettelagt forskning.

Se og Hør: Tekst
Se og Hør: Pro Gallery
bottom of page