top of page

Eldre som målgruppe.


Under arbeid!

Gjennom Covid så har den norske befolkningen vært i en sårbar situasjon, og spesielt har den eldre målgruppen lidd mye. Gjennomsnittsalderen for alle covid-19-assosierte dødsfall var for begge kjønn 80 år. Det ble en hverdag av frykt for smitte, men også en stor ensomhet. Det ble ikke lengre tillatt for besøkende på sykehjem, eldresentre ble stengt, og ellers et nedstengt samfunn gjorde det vanskelig å sosialisere for de som ikke har mulighet for digital kommunikasjon.

I emnet "Tjenestedesign" så valgte jeg å lage en eksamensoppgave med hovedfokus på målgruppe kvinner og menn 75 år og oppover, med arbeidshypotesen : Blir de eldre mer ensomme under korona? Og en problemstilling: Hvordan kan vi prøve å forebygge ensomhet blant eldre under Korona?

Tom side: Tekst
bottom of page